Kontakt


Ring Janne Sandahl på +46(0)70-7436378 eller maila till
janne(a)jannesandahl.se

 

Vanlig post: JanneSandahlConsulting, c/o Sandahl, Grönviksvägen 195, S-16776 Bromma

 

JanneSandahlConsultings ekonomi hanteras av Wiran Granath, Vattugatan 16, S-172 73 SUNDBYBERG, tel +46(0)708536411
Maila till wiran(a)jannesandahl.se

 

 

JanneSandahlConsultings plusgiro: 474 27 59-6
JanneSandahlConsultings bankgiro: 5615-7183
JanneSandahlConsultings organisationsnummer: 5563312700
(Dessa kontaktvägar är samma som för det tidigare aktiva bolaget Nordplangruppen AB, som JanneSandahlConsulting är en s.k. bifirma till)

 

Fakturaadress:
JanneSandahlConsulting
c/o Granath, Vattugatan 16, S-172 73 SUNDBYBERG

 

 

 

 

JanneSandahlConsulting c/o Sandahl, Grönviksvägen 195• S-16776 Bromma, Sweden • +46 70 743 63 78