Välkommen till JanneSandahlConsulting AB (JSC)


Välkommen till JanneSandahlConsultings AB (JSC) hemsida

 

Vi arbetar framför allt med olika typer av centra i stad och i stadsregioner och med de verksamheter som finns i sådana centra.


Vanligaste uppdrag: 

- strategisk rådgivning

- marknads- och konsekvensanalys

- trafik och parkeringsanalys


Vanligaste kunder: 

- stat och kommun

- bygg- och fastighetsföretag

- etablerare

- detaljhandelsföretag

- konsultkollegor


Honnörsord: 

- lönsamhet

- funktion

- miljö


Janne Sandahl är vid sidan av konsultarbetet forskningsledare vid KTH. För närvarande handledning av Mattias Wärnhjelms doktorsarbete ”Kortdistansstrukturens återkomst; stads- och handelsutveckling i samverkan”.


Hemsidan är uppdaterad i Februari 2016.

Återgiven med tillstånd
av mem:s dotter
Kerstin Ebbersten.

 

 

 

JanneSandahlConsulting c/o Sandahl, Grönviksvägen 195• S-16776 Bromma, Sweden • +46 70 743 63 78