Bakgrund


JanneSandahlConsulting hette förut Nordplangruppen, som var nära knutet till Nordplan AB. Nordplan AB grundades av Janne Sandahl och Carl-Henrik Henrikson för 40 år sedan.

 

Det var på Nordplan som Janne tillsammans med Rolf H Reimers, Joakim Sandahl och Lisa Lagerén utvecklade de mest rättvisande svenska marknadsanalysmodellerna för detaljhandel, t ex den regionala modellen TYSK och den lokala Prime Pitch (Kolla Läget), och de praktiska arbetsverktygen för stadskärne-, parkerings- och köpcentrumanalys.

 

JanneSandahlConsultings huvudman är Janne Sandahl. Janne är teknologie dr i trafik och stadsbyggnad och har varit professor, nu forskningsledare, i Trafikplanering och Centrumfunktion vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) och IHH (Internationella Handelshögskolan i Jönköping). Han är en av grundarna av föreningen Svenska Stadskärnor och fick år 2014 föreningens utmärkelse DU ÄR EN STADSSTJÄRNA.

 

Janne växte yrkesmässigt upp inom konsumentkooperationen och har drivit konsultverksamhet sedan 1970 och i den egenskapen arbetat över hela Sverige och på många platser utomlands.

 

JanneSandahlConsulting erbjuder nu genom RSD konsulttjänster inom

 

stads- och stadskärneförnyelse
marknads-, lönsamhets- och tillgänglighetsanalys för t ex detaljhandel, stadskärnor, köpcentra och parkering.
utbildning

 

Janne har unik mångårig kunskap och erfarenhet av dessa frågor och fokuserar därför på snabb kvalificerad rådgivning på beslutsfattarnivå. Vi tror att detta stämmer bäst med dagens höga tempo och knappa projektbudgetar.

 

Tack vare ett starkt konsultnätverk kan vi givetvis också, när så önskas, gå in i djupare analyser. I första hand genom RSD.

 

 

 

 

 

JanneSandahlConsulting c/o Sandahl, Grönviksvägen 195• S-16776 Bromma, Sweden • +46 70 743 61 23