Välkommen till JanneSandahlConsulting


Välkommen till JanneSandahlConsultings AB (JSC) hemsida, Bolaget är nu nedlagt och Janne Sandahl arbetar inom konsultbolaget RSD.

 

Vi arbetar framför allt med olika typer av centra i stad och i stadsregioner och med de verksamheter som finns i sådana centra.


Vanligaste uppdrag: 

- etableringsrådgivning

- marknads- och konsekvensanalys

- trafik och parkeringsanalys


Vanligaste kunder: 

- stat och kommun

- bygg- och fastighetsföretag

- etablerare

- detaljhandels- och upplevelseföretag

- konsultkollegor


Honnörsord: 

- lönsamhet

- funktion

- miljö


Janne Sandahl är vid sidan av konsultarbetet när så påkallas forskningsledare vid KTH.


Hemsidan är uppdaterad 2019.

Återgiven med tillstånd
av mem:s dotter
Kerstin Ebbersten.

 

 

 

JanneSandahlConsulting c/o Sandahl, Grönviksvägen 195• S-16776 Bromma, Sweden • +46 70 743 61 23